Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od Umowy

Od Umowy możesz odstąpić wypełniając ręcznie formularz i przesyłając go na nasz adres mailowy

info@gastropolis.pl


FORMULARZ ODSTĄPIENIA / WYDRUKUJ LUB WYŚLIJ MAILEM

=================================================

DANE KLIENTA:
IMIĘ:
NAZWISKO:
ADRES:
KOD:
MIASTO:
ADRES E-MAIL:
TELEFON:

DANE SPRZEDAWCY: 
ADRES WWW: www.gastropolis.pl
Gastropolis Polska Sp.z o.o.
ul. Ostatnia 17 B
60-102 Poznań

ZAMÓWIENIE ID:


DATA ZAWARCIA UMOWY/ODEBRANIA TOWARU:

Jeżeli odstępujesz od umowy sprzedaży towaru - podaj datę odebrania paczki.

FORMA ZWROTU PŁATNOŚCI:


Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie Art. 7 "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie następujących rzeczy:

DANE TOWARU:

NAZWA TOWARU:


ILOŚĆ:

 

 Jeżeli dokonałeś zakupu w sklepie internetowym i chcesz oddać zakupiony Towar możesz to zrobić jeżeli od odbioru paczki nie minęło 14 dni kalendarzowych.

Wystarczy, że przed upływem wspomnianych 14 dni wyślesz pismo na adres Sklepu Internetowego.

Jeżeli dochowasz terminu 14 dni wówczas w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych musisz na własny koszt wysłać/dostarczyć zwracany towar.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru.

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

Odbiór Paczki
Przed przyjęciem paczki mogą Państwo sprawdzić z zewnątrz, czy nie jest ona w jakiś sposób uszkodzona. Jeżeli stwierdzą Państwo zewnętrzne oznaki uszkodzenia paczki lub jej otwarcia nie muszą jej Państwo przyjmować od dostawcy. Jako powód odmowy przyjęcia paczki należy podać informację, że widoczne są zewnętrzne uszkodzenia paczki.

Po przyjęciu paczki mogą Państwo w obecności dostawcy otworzyć paczkę i jeżeli coś się nie zgadza lub towar jest uszkodzony można zażądać od dostawcy spisania protokołu reklamacji. Dostawca powinien posiadać wzór formularza reklamacji przy sobie.
Zwrot towaru

Reklamacje towaru
Jeżeli podczas użytkowania zakupionego towaru okaże się, że ma on wadę nie wynikającą ze złego użytkowania mogą Państwo złożyć reklamację. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru przez 2 lata od dnia odbioru przesyłki. Jeżeli wada wystąpiła w pierwszym roku mają Państwo czas do końca obowiązywania rękojmi na złożenie reklamacji. Jeżeli wada wystąpiła w drugim roku mają Państwo 1 rok na złożenie reklamacji od dnia zauważenia wady.